Halimbawa ng editoryal

Ikalawa, tingnan ang nilalaman, at alamin kung epektibo ang ginawang pagbubunyag hinggil sa naganap na panloloko sa mga pamilya ng nasawi o nakaligtas sa trahedya.

Halimbawa ng editoryal tungkol sa droga

Ipinasubasta ang magkapatid na publikasyon kaya nagsara, at nakulong si Kalaw. Maaaring ang mga eksperto at manunuri ay pawang mga manunulat ng opinyon din sa mga pahayagan, magasin, at internet, subalit walang makatitiyak. Kung may pagtaliwas, hindi maiiwasang makita ang paglaki ng depisit sa larangan ng kalakalan-o ang mas pag-import ng bansa ng paninda at serbisyo kaysa pagbebenta nito sa ibayong-dagat. At kung kalakaran ay dapat binanggit hindi lamang ang administrasyon ni Pang. Lumilitaw lamang ang ganitong hinuha dahil malabo ang daloy ng lohika at pahayag ng editoryal. Problema rin ang kakulangan ng mga teacher sa public school. Tantiyado ng sumulat ang pagbabaha-bahagi ng mga talata, at ang daloy ng lohika ay pasuysoy.

Mapatatalim din ang mga manunulat dahil sa masasagap nilang puna at mungkahi mula sa publiko. Kakulangan ng mga classroom ang lagi nang problema. Walang detalye hinggil sa nilalaman ng waiver, at hindi mababatid kung ano ang anyo o laman nito, alinsunod sa masusing imbestigasyon.

editoryal halimbawa 2019

Kung ihahambing sa mga pahayagan sa Ingles, ang mga tabloyd sa Filipino ay nangangailangan pa ng estandardisasyon ng ispeling o pagbabaybay, at marahil may kaugnayan ito sa pangyayaring ang wikang Filipino ay dumaraan sa yugto ng matinding pagdalisay mulang midya hanggang akademya hanggang malawak na madlang mambabasa.

Sa kasalukuyan, ang editoryal ay hindi lamang kinakasangkapan upang hatakin ang mambabasa na pumaling sa isang panig ng pananaw o paniniwala, bagkus upang kumbinsihin—kung hindi man tahasang pilitin—ang sinumang awtoridad o pinatutungkulan na pumanig at gawin kung kinakailangan ang mungkahi ng isang publikasyon.

This is not Boracay, however, and there must be careful management of expectations. Illustrated editorials may appear in the form of editorial cartoons.

editoryal halimbawa 2018

Ngunit kung para kanino ang gabay ay malabo dahil hindi nailugar ang papel ng kapuwa gobyerno at pribadong sektor sa paggamit ng lakas-paggawa ng dukha. Matindi ang hamon sa mga pahayagan, lalo sa hanay ng mga tabloyd, na sumulat ng mahuhusay na editoryal. Around the bay are numerous informal settlements, where people fish for a living, make charcoal and treat the sea as their garbage dump and public sewer.

Depende raw kung magkano ang idadagdag sa subsidies at nakabatay sa laki ng excess ng koleksiyon sa VAT ng langis.

May kabuuang salita ang editoryal na sinipi, at ikinalat sa walong talata. Maihahalimbawa ang sumusunod na editoryal na nalathala sa Abante Tonite na nagtatangka namang manghimok, bukod sa bumabanat sa awtoridad.

Halimbawa ng editoryal

Kapag ipinagbawal ang unli rice sa mga restaurant maraming aangal sapagkat ang isang takal na kanin ay kulang sa isang taong nagbabanat ng dugo. Lohika ng Editoryal Mahalagang bahagi ng tabloyd ang editoryal nito. Pinakamaikli ang talata 1 13 salita na nagsisilbing pangkalahatang paksang susuhayan ng mga talata The area is congested enough and there are ongoing moves for port expansion. Ang mga talata ay nagsasaad ng proseso ng panloloko. Sabi pa ng gobyerno, malaki ang pagtataas ng presyo ng petroleum products. Nilagyan ng numero ang simula ng bawat talata upang madaling masuri. Ang ideyal na dami ng estudyante sa room ay Nagkamali ba ang gobyerno sa pagtugon sa mga mungkahi ng mga institusyong multilateral tulad ng World Bank na ang pagkakaloob ng subsidies sa mahihirap ay kapaki-pakinabang dahil makababawas sa pagligwak ng salapi kapag inililipat mga [sic] nakaluluwag sa kabuhayan? Sa anyo, maaaring usisain ang gramatika at palaugnayan at maging ang gamit ng salita. Arroyo para sa subsidies.

Mahahalatang magkaugnay ang mga talatana hinggil sa paglalabas ng taripa sa mga publikong sasakyan nang maitaas ang pasahe.

Rated 10/10 based on 38 review
Download
Editorial Cartooning (Paglalarawang Tudling or Kartung Pang